RADOSTNÁ ŠKOLA Radostná škola je škola, ktorá prináša deťom radosť. Nie trápenie, nie stres, ale RADOSŤ. Radosť zo školy, z učenia, zo života. Vytvárame priestor pre prirodzené učenie a tiež aj prostredie, v ktorom sa deti cítia príjemne a bezpečne. Aj vďaka  tomu sa môžu ľahko učiť a […]