Škola


RADOSTNÁ ŠKOLA

Radostná škola je škola, ktorá prináša deťom radosť. Nie trápenie, nie stres, ale RADOSŤ. Radosť zo školy, z učenia, zo života. Vytvárame priestor pre prirodzené učenie a tiež aj prostredie, v ktorom sa deti cítia príjemne a bezpečne. Aj vďaka  tomu sa môžu ľahko učiť a radostne spoznávať svet. Deti čaká zmysluplné vzdelávanie plné pozitívnych podnetov, ktoré ich motivujú ku skvelým výsledkom.

Našou prioritou je, aby sa deti učili s radosťou a ľahkosťou. Cieľom je naučiť deti učiť sa.
Inšpirovali sme sa tým, čo v zahraničí funguje a na Slovensku chýba. Integrovali sme predmety do tematických celkov, ponúkame vyučovanie v rámci projektov podľa originálnej metodiky projektového riadenia. Našou víziou je nové kvalitné vzdelávanie.
Budujeme učiacu sa komunitu detí, pedagógov, rodičov a širšiu verejnosť.

 

Naše piliere:

Vedomosti – Vieme ako učiť a deti v Radostnej škole získavajú vedomosti zaujímavými a pútavými inovatívnymi spôsobmi. Kladieme dôraz na to, aby sa deti skutočne učili a zároveň sa cítili dobre.
Neznámkujeme. Hodnotíme, ale neznámkujeme. Hodnotíme sa spolu s deťmi. Nepovyšujeme sa nad tých, na ktorých nám najviac záleží. Keď dieťa nie je tlačené do známok a pozornosť učiteľa nie je bezhlavo zameraná na výkon, ale na najlepší spôsob akým dieťaťu učenie sprostredkovať, vtedy dieťa berie získavanie informácií ako radosť, ako dobrodružstvo, ktorým objavuje svet. V takomto nastavení napreduje prirodzene a túži vedieť stále viac.

Jedinečnosť dieťaťa – každé dieťa je jedinečné a má svoje prednosti. U nás deti nie sú čísla, nie sú sivým bezvýznamným priemerom. Bežná škola robí z detí priemer, sivú hmotu bez názoru, bez dôvery k sebe, pričom silným stránkam detí nevenuje pozornosť, keďže sa zameriava na ich slabosti. Tým, že sa dieťaťu zvýrazňujú len jeho slabosti, tak prestáva veriť samé v seba. Prestáva sa snažiť a rozvíjať v tom, čo ho baví a čo miluje.

Vzťahy – pre deti je dôležité, aby boli s dospelými, ktorí sú radi s deťmi, dokážu im porozumieť, pochopiť ich odlišnosti. Dávame teda dôraz na vzťah medzi učiteľom a  žiakom a zároveň vytvárame priestor pre zdravé učenie. Deti majú priestor vyjadriť svoje pocity a názory. V Radostnej škole dieťa nie je trestané za svoj názor. V neposlednom rade podporujeme tímovú prácu a rozvoj komunikácie. Nie súperenie, ale spoluprácu.  U nás dieťa aktívne komunikuje a učí sa komunikovať.

Pohyb – v Radostnej škole vieme, že pre deti je pohyb nesmierne dôležitý. U nás dieťa nemusí ako trestanec sedieť bez pohybu a s rukami za chrbtom a byť ticho. V našej škole má dieťa možnosť od učenia vstať, pretiahnuť sa na koberci alebo si pobehať. Často vedomostné sedavé činnosti pretkávame pohybovými hrami a pobytom na čerstvom vzduchu. Potom si dieťa sadne k učeniu a do rozcvičeného tela dokáže nasať oveľa väčšie množstvo vedomostí. A hlavne s radosťou.

Čo robíme inak:

Metódy učenia – používame inovatívne metódy ako projektové učenie, pojmové mapy, plagátové učenie, prepájanie predmetov po témach, komunikačný kruh a pod.

Skvelé výsledky – naše výsledky sú viac ako len naplnením plánu Ministerstva školstva, pričom deti vedomosti nasajú bez stresu a s radosťou.

Škôlky a školy, ktoré odomykajú potenciál dieťaťa

Keďže sa niekoľko rokov venujeme deťom, neustále rozširujeme metódy učenia o nové, inovatívne a zaujímavé.
Jednou z nich je aj „intuitívne učenie“
Učenie, ako svoj potenciál naplno rozvíjať využívaním intuície, kreativity, vizualizácie.
S deťmi pracujeme od útleho veku. Podporujeme rozvoj originality dieťaťa a jeho fantáziu. Tento jedinečný program prinášame aj k nám. Považujeme za dôležité objavovať v deťoch ich potenciál a rozvíjať ho. Podporujeme a zároveň spolupracujeme s rodičmi, ktorí sú veľmi dôležití na tejto ceste.
Od septembra otvárame ďalšie jedinečné škôlky a komunitné školy založené na tejto metóde, vďaka ktorej podčiarkujeme výnimočnosť dieťaťa.
Učenie je pre deti zábavné, inšpiratívne a lákavé.
Našou prioritou je, aby sa deti učili s radosťou a ľahkosťou. Cieľom je naučiť deti učiť sa s nadšením.
Inšpirovali sme sa tým, čo v zahraničí funguje a na Slovensku chýba.

Deti sú vďaka takýmto programom pripravené do života.
Prečo je toto miesto také výnimočné pre vaše deti?
Či už ide o škôlkarov alebo školákov, deti potrebujú nadobudnúť sebadôveru a schopnosť reagovať na rôzne životné situácie a zmeny . V našom vzdelávacom programe sa sústreďujeme na množstvo interaktívnych techník, výsledkom čoho je učenie plné radosti, kde deti získavajú vedomosti s nadšením, učia sa s ľahkosťou a dokážu to aplikovať v praxi.
V našich programoch nájdete motivačné učenie, „rozumovú gymnastiku“ , rôzne relaxačné metódy, hry s pamäťou, práca s emóciami, intuitívne vnímanie a mnoho iného. Vytvárame bezpečné vzdelávacie prostredie plné radosti, pozitivity, spokojnosti a nadšenia.
Našou víziou je nové kvalitné vzdelávanie.
Budujeme učiacu sa komunitu detí, pedagógov, rodičov a širšiu verejnosť.

Prečo sme vytvorili tento program :

  • na podporu koncentrácie a pamäte
  • na podporu intuície
  • na zvýšenie psychickej vyrovnanosti
  • na schopnosť detí riešiť rôzne problémy
  • na zlepšenie predstavivosti a kreativity
  • na zvýšenie sebadôvery
  • na využitie svojho potenciálu

Deti sa naučia premýšľať tak, aby dokázali riešiť rôzne životné situácie a problémy. Dokážu lepšie zvládať stres a nepriaznivé okolnosti. Sú vyrovnanejšie, spokojnejšie a šťastnejšie. Vo svete plnom zmien a chaosu, je to cesta, ktorá im pomôže k vyrovnanému a plnohodnotnému životu.

Deti vnímame ako dar. Naše inštitúcie odomykajú schopnosti , ktoré im boli „dané“ od malička. 🙂

Kde nás nájdete ?:

Banská Bystrica jasle/škôlka/škola
Trnava jasle/škôlka školu pripravujeme
Ivanka pri Dunaji jasle/škôlka školu pripravujeme