Radostná škôlka


 • Pomáhame deťom vo všestrannom rozvoji ich talentov a učíme ich samostatnosti a zodpovednosti.
 • Podporujeme ich výnimočnosť
 • Učíme ich skutočným hodnotám
 • Organizujeme vzdelávacie semináre, rodinné dielne, víkendové akcie a podobne
 • Našou hlavnou prioritou je šťastné dieťa.
 • Deti učíme pestovať rastliny a starať sa o ne.
 • Spoločne pozorujeme, ako sa v semienku prebúdza život, ako rastlina silnie, rastie a plodí.
 • Pobytom v záhrade sa deti tiež učia samostatnosti, zodpovednosti i rešpektu.
 • Výchova je zameraná na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností.
 • Deťom je poskytnutý dostatočný priestor pre rozvoj vlastného talentu a potenciálu. Výtvarné aktivity, muzikoterapia, umelecko-remeselné dielne, tanec, divadlo aj príprava jednoduchých zdravých jedál sú zaradené do programu v závislosti na rytme dňa a ročnom období.
 • Každý deň rozprávame deťom príbehy a bájky, ktoré rozvíjajú ich predstavivosť a fantáziu, zároveň tak formujú ich vnímanie sveta.
 • Zdravá výživa v škôlke je základom zdravého vývoja dieťaťa
 • Pri celodennej dochádzke majú deti desiatu, obed a olovrant a po celý deň prístup k čerstvému ovociu a zelenine.
 • Strava je vždy čerstvá a vyvážená. Našou hlavnou prioritou je budovať u detí správne stravovacie návyky a prispieť tak k zdravému vývoju dieťaťa.
 • Ovocie a zeleninu pestujeme spoločne s deťmi v záhrade.
 • Deti si vytvárajú vzťah k prírode a vnímajú odkiaľ jedlo pochádza. S láskou všetky deti vedieme k spojeniu s prírodou a pochopenie odkiaľ každé jedlo pochádza a aký vplyv má na naše telo i myseľ.
 • Spoločne sa tiež naučíme pripravovať jednoduché pokrmy ako RAW desiaty, smoothie, rastlinné mlieka, ovocné a zeleninové pochúťky alebo domáci chlieb
 • Pripravili sme chutné semináre aj pre rodičov

Trieda pre deti 3+, ktorá ODOMYKÁ DETSKÝ POTENCIÁL

Každé dieťa je originál. Trieda, ktorú sme vytvorili vedie deti k tomu, čo ich prirodzene baví, a v čom sú ich talenty a silné stránky.
Každé dieťa sa narodí ako originál s mnohými talentmi a silnými stránkami. Deti sú od narodenia geniálne. V klasickej triede sa ich jedinečnosť potláča a dieťa sa stáva šedým priemerom. Čim skôr dokážeme s deťmi pracovať, tým lepšie.
Vytvárame individuálne podmienky pre rozvoj deti s uplatňovaním špecifických výchovných a vzdelávacích metód a organizačných foriem výchovy a vzdelávania.
Každé dieťa je génius, len musí dostať príležitosť svoj talent rozvinúť.
Za samozrejmú súčasť vzdelávania našich detí považujeme dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, príjemné prostredie, zdravú stravu, veľa smiechu a radosť zo života. Angličtinu majú naše deti už v rámci programu od začiatku. Deti majú možnosť širokého výberu krúžkov.

Radostná ekológia pre deti

Cieľom nášho projektu je zmierňovanie prejavov konzumného sveta, ktorý potláča skutočné kvality života.
Rozhodli sme sa zaradiť do nášho programu hodiny Radostné EKO a s detičkami tak posilniť pozitívny vzťah a úctu k prírode, rovnako ako aj úctu k sebe samému a ostatným.
Budeme sa učiť recyklovať, vyrábať si hračky z rôznych materiálov, ktoré by sme inak vyhodili ( krabice, plechovky, fľaše, oblečenie a veľa iného )
Nie je to len pre našich najmenších, ale radi zapojíme rodičov a ostatných záujemcov. Prichystané sú kreatívne stretnutia, o ktorých vás budeme informovať.
Prostredníctvom pripravených zmyslových hier má dieťa možnosť prírodu intenzívnejšie precítiť a lepšie ju pochopiť.
Radostné EKO chráni životné prostredie, pôdu, vodu, zvieratká a rastliny. Tieto skúsenosti prinášajú deťom radosť, očarenie a podporuje to ich rozvoj fantázie.
Krôčik po krôčku meníme náš svet

 

Radostné varenie

Často sa stretávame s rodičmi, ktorých deti trpia oslabenou imunitou, chronickými chorobami. ADHD poruchami pozornosti, ekzémom, astmou, ušnou infekciou, zápalom dutín atď.
Človek nemusí byť žiadny odborník na to, aby vedel, že výživné zdravé potraviny a pobyt na čerstvom vzduchu dokáže s deťmi hotové zázraky.
Dobre vyživované dieťa si prirodzene buduje skvelú imunitu a zdravý vývoj.
Sme to, čo jeme a to platí aj pre deti. Naučme ich jesť ovocie, zeleninu, orechy a ostatné super potraviny.
Spoločne sa naučíme ako pôsobia jednotlivé druhy ovocia a zeleniny na náš organizmus, pripravíme si zdravé maškrty, ktoré ochránia zdravie našich detí.

 

Radostné čítanie alebo „Poď, budem Ti čítať „

Jeden z najcennejších darov, aký môžeme dať svojim deťom je láska k čítaniu a vášeň pre dobré knihy.
Sme presvedčení o tom, že každý rodič by mal deťom čítať a vytvárať pozitívny vzťah ku knihe.
V knihách sa nachádzajú odpovede na všetky otázky, ktoré deti môžu mať.
Preto vyzývame rodičov – čítajte svojim deťom každý večer aspoň 30 minút a garantujeme že tento rituál pozitívne ovplyvní ich život. Hoci ste po celodennej práci veľmi unavení, spravte to !
Buďte vzorom pre svoje deti a prekonajte všetku tú únavu.
Prebuďme v deťoch pocit zvedavosti.
Láska ku knihám, k hudbe a k múdrym myšlienkam je cesta ako uspieť v tomto hektickom svete nekonečných zmien.
Našim poslaním je prostredníctvom spoločného čítania budovať pevné väzby v rodine. Vďaka tomuto zvyku sa vytvorí obrovské puto medzi rodičom a dieťaťom. Navyše to rozvíja ich duševné zdravie a emocionálnu vyrovnanosť.

Deti sú ten najväčší dar, aký sme mohli dostať. Odovzdajme im dôležité posolstvo o význame čítania. Naplňme im knižnicu pozoruhodnými knihami, kde nájdu nielen odpovede na svoje otázky, ale aj množstvo myšlienok múdrych ľudí, ktoré im ukážu v živote ten správny smer. Bude to pre nich útočisko v ťažkých chvíľach, keď si nebudú vedieť dať rady. Múdrosť kníh im utkvie hlboko v ich mysli a nakoniec z nich vyrastú skvelí ľudia plní života, múdrosti a odvahy prežiť svoj život naplno. Naučme ich, že práve kniha im dodá potrebnú energiu a odvahu konať správne.

Poznáte pozitíva pravidelného čítania ?

 • vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom
 • podporuje psychický vývoj dieťaťa
 • posilňuje jeho sebavedomie
 • rozvíja jeho slovnú zásobu
 • rozvíja predstavivosť
 • dieťa je sústredenejšie
 • učí ho k samostatnému mysleniu
 • prináša všeobecné informácie a rozširuje znalosti
 • trénuje pamäť
 • deti dosahujú lepšie výsledky v škole
 • učí deti hodnotám a lepšie rozoznávajú dobro od zla, správne veci od nesprávnych
 • rozvíja zmysel pre humor
 • neúspechy a problémy zvládnu ľahšie a s nadhľadom
 • dokáže si vytvoriť vlastný názor a nebude ovplyvňované okolím
 • bude s ľahkosťou prekonávať prekážky
 • nebude ako ovca v dave bez vlastného názoru
 • bude šťastnejšie, vyrovnanejšie a plné života

 

Babička, dedko prečítaj mi rozprávku

S týmto zámerom začíname v našich zariadeniach Radostnej škôlky a v najbližšej dobe túto aktivitu rozširujeme do viacerých miest. Zapojíme seniorov, ktorí budú deťom čítať v pravidelných intervaloch, minimálne raz do týždňa.
Ako to prebieha ?
Babička alebo dedko v rozprávkovom kostýme čítajú deťom rozprávky a po skončení sa rozprávajú. Deti nakreslia svoj zážitok z čítania a ako odmenu za aktívne počúvanie a zapájanie sa, dostanú drobný darček.
Pripravujeme pre vás množstvo podobných akcií, ktoré vnesú do života všetkých nás pozitívny nádych.
Poslanie: spájanie generácií. Nezabúdajme na fakt, že starší ľudia sú pre nás trvalým zdrojom útechy, vedomostí a lásky. Ctime si starších ľudí a učme sa od nich. Sú nekonečným zdrojom múdrosti a skúseností.

Folklór a remeslá

Deti a remeslá.

Tradičné remeslá rozvíjajú zručnosť, kreativitu, ponúkajú deťom aj relax.

Výrobky pracovitých rúk už od dávnych čias vnášali krásu do všedných dní života. Pletenie košíkov, výroba šperkov či spracovanie kovov boli často nielen zdrojom obživy, ale aj zmyslom a náplňou života mnohých ľudí v minulosti. To, čo naši predkovia robili pre to, aby uživili seba a svoje rodiny a čo ich stálo nemalé úsilie a námahu, je dnes pre mnohých hobby, spôsob relaxu, zábavy či vlastnej sebarealizácie. Už od útleho detstva vedieme deti k takýmto činnostiam, kde sa krôčik po krôčiku učíme spoznávať svet krásnych tradičných remesiel. Tieto pravidelné aktivity pre deti rozvíjajú ich zručnosti. Už tí najmenší by mali poznať nielen zvyky a tradície svojej rodiny, okolia a krajiny, v ktorej žijú, ale aj ľudové remeslá, ktoré sú typické pre ich lokalitu, región. Práve preto prichádzame s týmto nádherným projektom, ktorý nielen rozžiari detské očká, ale zároveň sa naučia veľa zaujímavých vecí. Spoznajú rôznych zaujímavých ľudí, ktorí ich prídu sprevádzať po tejto krásnej ceste.

Okrem týchto vecí sme sa rozhodli pridať do programu ľudové tance. Návrat k tradíciam od kolísky. Hravými formami nazeráme do klenotnice našej minulosti, plnej svojráznych detských, časom už zabudnutých rozprávok, riekaniek, piesní i generáciami overenej múdrosti.

Všetky tieto aktvivity nájdete iba v u nás v Radostnej škole, ktorá sa venuje deťom skutočne od kolísky.

Tieto jedinečné programy nájdete :

 • Trnava, Ovocná ulica
 • Ivanka pri Dunaji, Hviezdoslavova
 • Očová

Kontaktujte nás na tel čísle 0911 618 882 alebo prostredníctvom mailu na info@radostnaskola.sk

FOLKLÓRNA škôlka

V Trnave a Ivanke pri Dunaji otvárame novú triedu pre detičky od 3 do 5 rokov, kde sa zameriavame na FOLKLÓR a REMESLÁ.

Pod vedením skúsenej lektorky sa u detičiek rozvíja láska k folklóru: k tancu, spevu ale aj ľudovým tradíciám. Formou hier, spevom, básničkami a pohybovými aktivitami smeruje deti k osvojeniu si krátkych choreografií. Obtiažnosť krokových variácií je adekvátna veku a osobitostiam detí zodpovedajúceho veku. Deti tancujú, tešia sa z pohybu a hudby. Vyskúšajú rôzne hudobné nástroje a pomôcky z pokladov starých materí.

Vďaka našim skvelým priateľom sa deti oboznamujú s výrobou tradičných hračiek, spoznávajú rôzne remeslá, učia sa hrať na hudobné nástroje.

A to nie je všetko. Program sme obohatili špeciálnou metodikou, ktorá je postavená na reálnom zažívaní a následnom učení sa prirodzeným spôsobom. Zážitkové učenie od malička najviac funguje preto, že deti objavujú svet všetkými svojimi zmyslami a ku všetkému pristupujú priamo.

Pre viac informácii nás kontaktujte na tel. čísle 0911 618 882 alebo mailom na info@radostnaskola.sk