Novinky


Naša radostná škola v Banskej Bystrici

Milí rodičia,

v školskom roku 2019/2020 otvárame komunitnú školu v Banskej Bystrici.
Vytvárame priestor pre prirodzené učenie a tiež aj prostredie, v ktorom sa deti cítia príjemne a bezpečne. Aj vďaka tomu sa môžu ľahko učiť a radostne spoznávať svet. Deti čaká zmysluplné vzdelávanie plné pozitívnych podnetov, ktoré ich motivujú ku skvelým výsledkom.
Inšpirovali sme sa tým, čo v zahraničí funguje a na Slovensku chýba. Integrovali sme predmety do tematických celkov, ponúkame vyučovanie v rámci projektov podľa originálnej metodiky projektového riadenia. Našou víziou je nové kvalitné vzdelávanie.
Budujeme učiacu sa komunitu detí, pedagógov, rodičov a širšiu verejnosť.
Deti majú možnosť absolvovať predmety aj v anglickom jazyku. Zároveň vytvárame triedu pre mimoriadne nadané deti.
V nadchádzajúcom školskom roku 2019/2020 prijímame do našej školy maximálne 15 prvákov a druhákov zapísaných na domácom vzdelávaní na celotýždňovú dochádzku.
Vítame aj ostatné ročníky prvého stupňa.

Pre mladších súrodencov poskytujeme škôlku aj jasle.

Pre viac informácií nás kontaktujte na info@radostnaskola.sk alebo na tel čísle 0911 618 882