Jasloškôlka


Milá mamička, milý otecko.

Hľadáte pre svojich najmenších miesto, kde budú šťastné, spokojné a kde sa toho veľa dozvedia?

Pripravili sme jedinečný program pre najmenších.

Od kolísky vedieme deti k ľudovému tancu, tradíciám a remeslám.

Tento nový koncept vzdelávania pre deti má za cieľ podporiť harmonický rozvoj dieťaťa, jeho pochopenie a plné využitie svojho potenciálu.

Od útleho veku sa detičky budú venovať tradičnej ľudovej hudbe a tancu. Zažijú množstvo zábavy, spoznajú tradičné hry. Učíme deti láskavo vnímať a milovať kultúru Slovenska prostredníctvom hier, hudby a pohybu. Vďaka našim špecializovaným lektorom sa deti učia koordinácii pohybu a rozvíjajú svoju emocionálnu a umeleckú stránku. Súčasťou sú detské ľudové hry, ľudové tance, ľudové piesne. Používame detské hudobné nástroje a pri práci s deťmi využívame ľudové hračky ako koník na paličke, handrové bábiky, vareškové postavičky alebo varešky.

Vďaka našim skvelým priateľom sa deti oboznamujú s výrobou tradičných hračiek, spoznávajú rôzne remeslá, učia sa hrať na hudobné nástroje.

A to nie je všetko. Program sme obohatili špeciálnou metodikou, ktorá je postavená na reálnom zažívaní a následnom učení sa prirodzeným spôsobom. Zážitkové učenie od malička najviac funguje preto, že deti objavujú svet všetkými svojimi zmyslami a ku všetkému pristupujú priamo. Vďaka tejto metóde sa deti rýchlo učia anglický jazyk a s našim programom získajú veľmi silný základ.

Deti vedieme k samostatnosti a pripravujeme ich do „veľkého sveta“

Aktívne spolupracujeme s logopédom, kde si deti prostredníctvom básničiek, pesničiek, riekaniek rozvíjajú slovnú zásobu a učia sa kultivovať jazykový prejav. Učia sa správne dýchať a hravou, nenútenou formou si postupne odstraňujú nedostatky pri výslovnosti. Deti spievajú a hrajú na hudobných nástrojoch ako sú píšťalky, ústna harmonika, flauta.

Zoznam všetkých aktivít pre rok 2018/2019

Anglický jazyk
Deti sa u nás jazyk neučia, ale komunikácia prebieha počas dňa v cudzom jazyku. Počas hodiny lektorka hovorí iba cudzou rečou. V každej triede je maximálne 4 – 6 detí, čo znamená úzku pozornosť učiteľa na každé dieťa.

Prečo začať s cudzím jazykom čo najskôr?
Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Cieľom výučby je osvojiť si cudzí jazyk prirodzenou metódou tak, ako sme si osvojovali svoj materinský jazyk. Hra je chápaná ako spontánny nástroj k dosiahnutiu cieľa – naučí deti cudzí jazyk a vytvorí k nemu pozitívny vzťah. Najväčší dôraz sa kladie na úvodnú motiváciu a používanie audio a audiovizuálnych pomôcok s autentickými nahrávkami.

Detský folklór a remeslá
Pod vedením skúsenej lektorky sa u detičiek rozvíja láska k folklóru: k tancu, spevu ale aj ľudovým tradíciám. Formou hier, spevom, básničkami a pohybovými aktivitami smeruje deti k osvojeniu si krátkych choreografií. Obtiažnosť krokových variácií je adekvátna veku a osobitostiam detí zodpovedajúceho veku. Deti tancujú, tešia sa z pohybu a hudby. Vyskúšajú rôzne hudobné nástroje a pomôcky z pokladov starých materí. Vďaka našim skvelým priateľom sa deti oboznamujú s výrobou tradičných hračiek, spoznávajú rôzne remeslá, učia sa hrať na hudobné nástroje.

Detská gymnastika
zábavné cvičenie zamerané na podporu psychomotorického vývinu detí od 1  do 4 rokov ( deti sú rozdelené podľa veku ). Formou hry a tvorivých aktivít sú detičky  stimulované na spoznávanie svojho tela a  javov okolo seba. Postupne si rozvíjajú jemnú aj hrubú motoriku či rytmus. Tancujú  a hrajú sa jednoduché pohybové hry. Učia sa byť v kolektíve, spolupracovať a tiež rešpektovať pravidlá.  V kurze sa využívajú rôzne pomôcky a hračky, stretnete sa aj s detskou gymnastikou.

Ľavá nôžka pravá nôžka zacvičme si zdravo troška
Zábavné, ale zároveň zdravé cvičenie pre deti podporujúce zdravý pohybový vývoj. Deti budú prostredníctvom vhodných cvičení postupne odstraňovať ploché nohy, vybočené špičky, nesprávne držanie chrbtice a popritom sa naučia aj nejakú pesničku či básničku. Na hodinách sa používajú rôzne pomôcky ako sú masážne loptičky, fit lopty, deti  sa pokúšajú písať nohami a mnoho ďalšieho.

Z rozprávky do rozprávky
Rozprávky deti milujú. Sú prostriedkom ako deti spoznávajú svet a učia sa nové veci. Vďaka nim sa učia rozoznávať dobré od zlého. Známe a menej známe rozprávky sú deťom podané netradičným spôsobom. Deti sa aktívnym spôsobom zapájajú do deja. Učia sa popritom mnoho ďalšieho ako farby, zvieratká, a pritom si niečo  nakreslíme a tiež zatancujeme.

Malí kuchári
Že deti nevedia variť? My vás o tom presvedčíme, že áno. Deti sa učia jednoduché receptíky, ozdobovať muffiny či medovníky. Pripravujú si maškrty na párty a mnoho ďalšieho.  Deti spoznávajú jednotlivé suroviny a učia sa popritom aj počítať.

Jazýček, ohýbaj sa 
Kurz, v ktorom deti si prostredníctvom básničiek, pesničiek, riekaniek rozvíjajú slovnú zásobu a kultivujú jazykový prejav. Učia sa správne dýchať a hravou, nenútenou formou si postupne odstraňujú nedostatky pri výslovnosti. Deti spievajú a hrajú na hudobných nástrojoch ako sú píšťalky, ústna harmonika, flauta.

Ateliérik
Výtvarný krúžok pre malých umelcov, na ktorom si prostredníctvom zážitkového učenia osvoja farby a  naučia sa ich miešať. Učia sa správne držať štetec a ako veľkí umelci maľujú na maliarskom stojane.

Chcete vedieť viac?

Pre viac informácii nás kontaktujte na tel. Čísle 0911 618 882 alebo mailom na info@radostnaskola.sk

Kde nás nájdete ?

Trnava

Ivanka pri Dunaji