Ponuka kurzov


 


V našej ponuke nájdete aj tieto techniky:

 

 • kombinované techniky – s rezervami (mastný pastel  a vodové farby, vosková rezerva zakrytá tušom a preškrabávanie)
 • koláž – doplnená kresbou alebo maľbou
 • kolorovaná kresba – kresba fixom, drievkom, perkom tušom, štetcom domaľovaná vodovými farbami
 • maľba lepom – klovatinou a štetcom, kedy pomocou štetca lepom nakreslený námet po zaschnutí premaľujeme hustou vodovou, temperovou farbou, alebo suchým pastelom a po odplavení klovatiny pod tečúcou vodou na jej mieste zostanú biele miesta. 
 • tlačidlá – sú formy, z ktorých sa nanesená farba odtláča na papier, textil a podobne. Príklady tlačidiel:  odtlačky štetcom, tlačidlá zo zemiakov, korku, linolea, gumolitu, ktoré si pripravíme vyrezaním. Veľmi vďačné sú tlačidlá z papiera, z drevených kociek, gumy, papierovej rúrky, tvrdšieho kartónu, prípadne odtlačky z pokrčeného tvrdšieho papiera, alebo textilu, špagátu, ktorý po odtlačení zanechá zaujímavú a nepravidelnú štruktúru. Často využívanými odtlačkami v materskej škole sú detské ruky, prsty.
 • tlač z papierovej koláže – z tvrdšieho papiera sa vystrihujú, alebo vyrezávajú dekoratívne tvary a prilepujú na kartón. Po zaschnutí sa naň valčekom nanesie farba a odtláča sa. Vhodné je použiť tlačiarenskú čerň, alebo olejovú  farbu. Deti sa učia uskutočňovať svoje predstavy sústavou čierno-bielych plôch.
 • tlač z prírodného materiálu – ako sú listy, vetvičky, kôra, ploché semienka, sa robí tak, že sa na prírodný materiál nanesie farba, a tá sa odtláča. Z prírodných materiálov možno zostaviť aj rozličné dekoratívne alebo figurálne kompozície, ktoré sa potom odtláčajú.
 • frotáž – vzniká pretláčaním reliéfnych vyvýšenín z rôznych materiálov prírodných (kôra, drevo, listy) aj umelých (textil, špagát, minca) cez jemný papier na priložený  pevný papier. Deti opakom ceruzky, hrudkou, voskovým pastelom takto pretláčajú štruktúru plochy predmetov cez tenký papier. 
 • tlač z papiera a kartónu – pri tejto technike sa už zámerne pripraví, vystrihne a nalepí matrica, ktorá sa potom odtláča. Po nanesení farby sa robia odtlačky lyžičkou, alebo dnom fľaše kyvadlovým spôsobom.
 • tlač z textilnej koláže – je podobná, ako tlač z papiera, lenže matrica sa vytvorí z rozličných druhov textílií.
 • monotýpia – je odtláčanie kresby, alebo maľby z plochy.
 • tvorba 3D predmetov z Paverpolu – špeciálna technika, na výrobu koláži, sôch, dekorácií, v technike power tex
 • tvorba rôznych priestorových predmetov zo sadry – odlievanie
 • tvorba rôznych priestorových predmetov z hliny alebo rýchlo tuhnúcich hmôt (bez vypaľovania) – modelovanie
 • šibori – maľba na hodváb – tvorba maľovaných šatiek, šálikov, vreckoviek. Technika šibori je jednoduchá technika, podobná batike, pri ktorej sa efektné vzory vytvárajú prelínaním farieb vďaka riaseniu a rôznemu skladaniu či zväzovaniu s použitím farieb na hodváb fixovaných žehlením.
 • maľba na plátno pomocou akrylových farieb
 • maľba na sklo – pomaľovanie dekoračných predmetov, maľba na sklenené tabuľky
 • kirigami – deti oboznámime s japonským umením Kirigami, ktoré zahŕňa strihanie, rezanie papiera a veľmi jednoduché skladanie
 • enkaustika – je maliarska technika, pri ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený farebný vosk. Nástrojom na maľovanie sú rozohriate kovové paličky, alebo špeciálne vyhrievané perá, prípadne tzv. enkaustické žehličky.
 • výroba jednoduchých šperkov pomocou drôtu, špagátika a korálikov
 • výroba mydla – odlievanie mydielok
 • textilné techniky – maľovanie tričiek
 • servítkovanie – dekorovanie hotových predmetov
 • pletenie košíkov
 • pečenie, výroba pomazánok a všeličo z kuchyne